Levně za 1 Kč/tuna poskytujeme ZÁSYPOVÝ MATERIÁL a ZDARMA přijímáme suchou SLÁMU a SENO (balíky i volně ložené).

Buchlovský substrát

Cena nad 1 tunu: 500,00 Kč /  605,00 Kč s DPH

Cena za 1 tunu: 600,00Kč / 726,00 Kč s DPH

Rozsah a způsob použití                                                                                                 

Buchlovský substrát je homogenizovaná směs Buchlovského kompostu a zeminy. Je určen pro přímé využití v zahradnictví, zemědělství, lesnictví. Do půdy dodává aktivní humus a živiny, upravuje strukturu a kvalitu půdy především u těžkých a písčitých půd. Zlepšuje se vzdušnost, schopnost udržet vláhu v půdě a nevyhovující hutnost. Je expedován volně ložený dopravními prostředky příp. v přinesených nádobách.

Používá se k základnímu hnojení při výsadbě zeleně, travních ploch, v zahradnictví, zemědělství, lesnictví. Pro kyselinomilné rostliny (např. rododendrony, borůvky aj.) je třeba upravit pH substrátu až na 4-5,5 např. přidáním rašeliny. 

Aplikace se provádí nejlépe v jarním a podzimním období, v průběhu celého roku může sloužit substrát k přihnojování rostlin. Základní přihnojování se provádí podle druhů a nároků jednotlivých rostlin a dřevin.

Doporučené dávkování registrace

Buchlovský substrát použijte ve vrstvě cca 8 cm (např. pro trávníky je tak zajištěna výživa kořenového prostoru). Vrstvu rozhrňte, aby pokryla celou plochu. Poté vysaďte nebo vysejte rostliny. Celková aplikační dávka substrátu je doporučena 20 tun sušiny na 1 hektar v průběhu 3 let.

Soubory