Levně za 1 Kč/tuna poskytujeme ZÁSYPOVÝ MATERIÁL a ZDARMA přijímáme suchou SLÁMU a SENO (balíky i volně ložené).

Galerie

Zpracování bioodpadu

Zpracování betonu

Zpracování dřeva

Produkty