Levně za 1 Kč/tuna poskytujeme ZÁSYPOVÝ MATERIÁL a ZDARMA přijímáme suchou SLÁMU a SENO (balíky i volně ložené).

Cihelný recyklát

CIHELNÝ RECYKLÁT 16 – 80 mm   

Cena za 1 tunu: 30,00 - 60,00Kč /  1,21 - 36,20Kč s DPH                                                                                 

Uplatní se při výstavbě komunikací 5.třídy, obslužných cest lesních a polních. Vhodný také jako výplň mezer v zásypech a při vytváření drenážních vrstev.

CIHELNÝ RECYKLÁT 0 – 16 mm 

Cena za 1 tunu: 1,00 - 30,00 Kč /  36,20 - 72,60 Kč s DPH

Je velmi dobře použitelný jako zásypový materiál, jako podkladová vrstva apod.