Levně za 1 Kč/tuna poskytujeme ZÁSYPOVÝ MATERIÁL a ZDARMA přijímáme suchou SLÁMU a SENO (balíky i volně ložené).

Buchlovský kompost

Cena nad 1 tunu: 500,00 Kč /  605,00 Kč s DPH

Cena za 1 tunu: 600,00Kč / 726,00 Kč s DPH

 

Rozsah a způsob použití                                                                                                      

Buchlovský kompost je organické hnojivo, které dodává do půdy aktivní humus a živiny. Vyrábí se homogenizací a kompostováním látek obsahujících organické rozložitelné látky a rostlinné živiny. Aplikací kompostu do půdy se upravuje struktura a kvalita půdy především u těžkých a písčitých půd. Zlepšuje se vzdušnost, schopnost udržet vláhu v půdě a nevyhovující hutnost. Je expedován volně ložený.

Používá se k základnímu hnojení při výsadbě zeleně, travních ploch, v zahradnictví, zemědělství, lesnictví. Aplikace se provádí nejlépe v jarním a podzimním období, v průběhu celého roku může sloužit kompost k přihnojování rostlin. Základní přihnojování se provádí podle druhů a nároků jednotlivých rostlin a dřevin.

Doporučené dávkování  , registrace                                                                                                 

Buchlovský kompost jako hnojivo aplikujeme rovnoměrně po celé ploše, na menších plochách ručním rozhozem, na větších plochách rozmetadly hnojiv. Po aplikaci hnojiva je nutné neprodleně hnojivo zapravit do půdy. Max. aplikační dávka je cca 30 tun kompostu na 1 hektar v průběhu 3 let.

Soubory