Levně za 1 Kč/tuna poskytujeme ZÁSYPOVÝ MATERIÁL a ZDARMA přijímáme suchou SLÁMU a SENO (balíky i volně ložené).

Betonový recyklát

Cena za 1 tunu: 180,00 Kč /  217,80 Kč s DPH

BETONOVÝ RECYKLÁT  0 – 80 mm                                                                                        

Je vhodný do náspů tělesa komunikací, zpevněných ploch, chodníků, sportovišť apod. Materiál je dobře hutnitelný.