Levně za 1 Kč/tuna poskytujeme ZÁSYPOVÝ MATERIÁL a ZDARMA přijímáme suchou SLÁMU a SENO (balíky i volně ložené).

Převzetí stavebního odpadu

Podmínky převzetí:

Co patří do stavebního odpadu:

Co NEpatří do stavebního odpadu a je nutné oddělit a uložit na jiné místo dle pokynů:

Stavební odpady vznikají při různých stavebních činnostech, výstavbě, údržbě  a rekonstrukci staveb, při různých stavebních úpravách dokončených staveb a při odstraňování staveb.

Stavební a demoliční odpady představují významný zdroj druhotných surovin. 

Převzaté stavební odpady následně recyklujeme pomocí mobilní drtící linky. Recyklací stavebních odpadů a používáním recyklátů z nich můžeme zpomalit čerpání přírodních zdrojů a snižovat zatížení životního prostředí

Vyrábíme základní druhy recyklátů: betonový, cihelný, tříděnou zeminu.

CO S RECYKLÁTY?