Levně za 1 Kč/tuna poskytujeme ZÁSYPOVÝ MATERIÁL a ZDARMA přijímáme suchou SLÁMU a SENO (balíky i volně ložené).

Mulčovací kůra

Mulčovací kůra se vyrábí se při zpracování dřeva drcením kůry jehličnatých stromů, zejména borové, modřínové a smrkové.

V zahradnictví a zemědělství se používá na mulčování, což je pokrytí či obsypání okolí rostlin, případně celých ploch výsadeb (je možné použít také posečenou trávu, štěpku, slámu, mulčovací fólie, štěrk apod.). Mulčování má několik efektů, které se projeví při dostatečné vrstvě mulče: