Levně za 1 Kč/tuna poskytujeme ZÁSYPOVÝ MATERIÁL a ZDARMA přijímáme suchou SLÁMU a SENO (balíky i volně ložené).

Dřevní štěpka

Cena za tunu 1850,50/2239,10 Kč s DPH

Cena za m3  425,62/515,00 Kč s DPH

( specifiká hmotnost pro přepočet na objem je 230 kg/m3)