Mulčovací kůra

Volně ložená, pro zahradníky i zahrádkáře.

Mulčovací kůra se vyrábí se při zpracování dřeva drcením kůry jehličnatých stromů, zejména borové, modřínové a smrkové.
V zahradnictví a zemědělství se používá na mulčování, což je pokrytí či obsypání okolí rostlin, případně celých ploch výsadeb (je možné použít také posečenou trávu, štěpku, slámu, mulčovací fólie, štěrk apod.). Mulčování má několik efektů, které se projeví při dostatečné vrstvě mulče:

  • kůra má na zahradě dekorativní efekt, působí přirozeně
  • zabraňuje růstu plevelů
  • při rozkladu je kůra zdrojem budoucího půdního humusu a obohacuje půdu o organické živiny
  • omezuje výpar vody z půdy a tím snižuje potřebu zálivky, udržuje optimální vlhkost
  • omezuje namrzání kořenů při holomrazech
  • zlepšují ujímání rostlin po výsadbě a růst v prvních letech
  • zabraňuje erozi při výsadbách na svazích