BUCHLOVSKÝ SUBSTRÁT

Název výrobku: Buchlovský substrát 
Účel: tato norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání a užívání směsi pro zakládání zeleně.
Kromě požadavků této normy platí ty články ČSN 46 5735 Průmyslové komposty, které odpovídají charakteru výrobku.

Rozsah a způsob použití
Buchlovský substrát je směsí kompostu a zeminy. Je určena pro rekultivace skládek, v lesnictví a v okrasném zahradnictví, k pěstování trávníků a k výsadbě zeleně, k terénním úpravám v okolí staveb s následnou výsadbou rostlin a pro ozeleňování.

Doporučené dávkování
Pro rekultivaci se Buchlovský substrát použije ve vrstvě asi 0,10 – 0,40 m. Po aplikaci v konečné povrchové úpravě je třeba vrstvu řádně rozhrnout tak, aby pokryla rovnoměrně celou rekultivovanou plochu. Poté se mohou vysévat či vysazovat rostliny. V případě výsadby jehličnanů nebo zakládání trávníků vzhledem k vyšší hodnotě pH směsi výrobce doporučuje zakládací směs obohatit o zeminu s neutrální až mírně kyselou reakcí.
Zálivka a základní přihnojování se provádí během vegetace podle druhu a požadavku rostlin (např. ručním rozhozením 30 – 50 gramů minerálního hnojiva NPK na 1 m2 plochy).

Podmínky skladování
Volně ložený výrobek se skladuje na chráněném místě tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností a ke znečištění vodních zdrojů včetně povrchových vod.
Chraňte před dětmi a nepovolanými osobami.
Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.