BUCHLOVSKÝ KOMPOST

Název výrobku: Buchlovský kompost
Výrobce: BIOKOMP s.r.o., Kostelanská  2128, 686 03 Staré Město, provozovna kompostárna Křížné cesty, 686 03 Buchlovice
Účel: tato norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání a užívání kompostu pro zakládání zeleně dle vyhl. 341/2008 Sb.
Kromě požadavků této normy platí ty články ČSN 46 5735 Průmyslové komposty, které odpovídají charakteru výrobku.

Rozsah a způsob použití
Buchlovský kompost je organické hnojivo, které dodává do půdy aktivní humus. Vyrábí se homogenizací a kompostováním látek obsahujících organické rozložitelné látky a rostlinné živiny. Aplikací kompostu do půdy se upravuje struktura a kvalita půdy především u těžkých a písčitých půd. Zlepšuje se vzdušnost, schopnost udržet vláhu v půdě a nevyhovující hutnost.
Je expedován volně ložený dopravními prostředky příp. v přinesených nádobách.
Buchlovský kompost se používá k základnímu hnojení při výsadbě zeleně, travních ploch, v lesnictví, zahradnictví. Aplikace se provádí nejlépe v jarním a podzimním období, v průběhu celého roku může sloužit kompost k přihnojování rostlin. Základní přihnojování se provádí podle druhů a nároků jednotlivých rostlin a dřevin.
Buchlovský kompost jako hnojivo aplikujeme rovnoměrně po celé ploše, na menších plochách ručním rozhozem, na větších plochách rozmetadly hnojiv. Po aplikaci hnojiva je nutné neprodleně hnojivo zapravit do půdy.

Podmínky skladování
Volně ložený výrobek se skladuje na chráněném místě tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností a ke znečištění vodních zdrojů včetně povrchových vod.
Chraňte před dětmi a nepovolanými osobami.
Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.