Sběrný dvůr

Mikroregion Buchlov tvoří 14 obcí:
Boršice, Modrá, Stupava, Břestek, Osvětimany, Tupesy, Buchlovice, Salaš, Velehrad, Hostějov, Staré Hutě, Zlechov, Medlovice, Stříbrnice

Po předložení občanského průkazu mají možnost občané těchto obcí využít odevzdání těchto odpadů do limitu 200 kg/osobu na rok zdarma:

 • komunální odpad
 • velkoobjemový odpad
 • bioodpad – biologicky rozložitelný odpad z domácností a ze zahrad – větve, listí, tráva, plevel apod.
 • papír – noviny, časopisy, kartony aj.
 • sklo – bílé, barevné, luxfery
 • plasty – igelity, PET lahve, ostatní plasty
 • pneumatiky
 • dřevo – větve, dřevotříska, okna
 • polystyren – bílý, barevný

Zdarma bez předložení občanského průkazu:

 • kovy
 • elektroodpad
 • větší vysloužilé elektrospotřebiče, např. televize, pračky, sporáky, lednice, mikrovlnnné trouby, sekačky
 • menší elektrospotřebiče – rádia, vysavače, konvice, žehličky
 • zářivky, žárovky, osvětlovací zařízení aj.
 • baterie – monočlánky, autobaterie aj.

Za úplatu bez předložení občanského průkazu:

 • suť – směs z cihel, omítky, betonů, hlíny ap.
 • beton – čistý bez příměsi
 • zemina – čistá nebo s příměsí kamení