Sběrný dvůr

PROVOZNÍ DOBA:

Provoz letní (1.4. – 31.10.): po – pá: 7,00 – 17,00 sobota: 8,00 – 12,00

Provoz zimní (1.11. – 31.3.): po – pá: 7,00 – 16,00 sobota: 8,00 – 12,00

KONTAKTY:

 

PŘEVZETÍ ODPADU: Sběrný dvůr Mikroregionu Buchlov převezme odpad od občanů těchto obcí (s trvalým bydlištěm):

Boršice Medlovice Staré Hutě Velehrad Břestek Modrá Stříbrnice Zlechov Buchlovice Osvětimany Stupava Hostějov Salaš Tupesy Újezdec

POVINNOSTI původce odpadů na sběrném dvoru:

 • V kanceláři evidence ohlásit druh přiváženého odpadu.
 • Předložit občanský průkaz (provozovatel sběrného dvora BIOKOMP s.r.o. si opíše nezbytné údaje, které předává obcím, po 3 měsících se tyto údaje v BIOKOMP skartují).
 • Na silniční váze se odpad zváží.
 • Třídění odpadu proveďte nejlépe už doma.
 • Odpad v pytlích NESMÍ obsahovat bioodpad a jakékoliv tříděné suroviny.
 • Respektujte pokyny obsluhy sběrného dvora.

Přebírané odpady jsou po předložení občanského průkazu převzaty ZDARMA do 200 kg/osoba/rok. Stavební sutě se vždy platí dle ceníku BIOKOMP s.r.o.

Občané jiných obcí (mimo Mikroregion Buchlov), příp. organizace, firmy za svůj odpad platí vždy (kromě některých druhů – viz dále).

PŘEHLED PŘEBÍRANÝCH ODPADŮ:

 • komunální odpad,

 • velkoobjemový odpad – čalouněný nábytek, textil, koberce, vybavení domácností,

 • bioodpad – listí, tráva, plevel, seno, sláma..,

– větve – vytříděné, přebíráme je jen odděleně od ostatního bioodpadu,

 • papír – noviny, časopisy, kartony aj.

 • sklo – bílé, barevné, tabulové,

 • plasty – fólie, PET lahve, ostatní plasty,

 • pneumatiky – bez disku i s diskem,

 • dřevo – dřevotříska, dřevotřískový nábytek bez čalounění, okna a dveře bez zasklení,

 • polystyren – bílý čistý, barevný, příp. i znečištěný.

Zdarma bez předložení občanského průkazu:

 • kovy,

 • elektroodpad,

 • větší vysloužilé elektrospotřebiče, např. televize, pračky, sporáky, lednice, mikrovlnnné trouby, sekačky,

 • menší elektrospotřebiče – rádia, vysavače, konvice, žehličky,

 • zářivky, žárovky, osvětlovací zařízení aj.,

 • baterie – monočlánky, autobaterie aj.,

Za úplatu bez předložení občanského průkazu:

 • suť – směs z cihel, omítky, betonů, hlíny ap.,

 • beton – čistý bez příměsi,

 • zemina – čistá nebo s příměsí kamení.

PŘEVZETÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU:

– pouze příležitostný (náhodné vzniky),

– ke sběru větších množství využívejte zásadně systém mobilního sběru – viz www.biokomp.cz (plán svozu NO v obcích).