Levně za 1 Kč/tuna poskytujeme ZÁSYPOVÝ MATERIÁL a ZDARMA přijímáme suchou SLÁMU a SENO (balíky i volně ložené).

Služby

Naše společnost byla založena na jaře 2017. Převzala všechny činnosti kompostárny v Buchlovicích, zavedené od roku 1995.
Provozujeme sběrný dvůr mikroregionu Buchlov, zpracováváme bioodpad a stavební odpady, vyrábíme recykláty.

SLUŽBY

 1. Převzetí bioodpadu
 2. Převzetí stavebního odpadu
 3. Sběrný dvůr

VÝROBKY

 1. Buchlovský kompost
 2. Buchlovský substrát
 3. Tříděná zemina
 4. Betonový recyklát
 5. Cihelný recyklát
 6. Bazar a stavbazar-RE-USE-Buchlovské znovužitnosti

ZBOŽÍ

 1. Mulčovací kůra – volně ložená
 2. Dřevní štěpka – volně ložená
 3. Rašelina - balená 
 4. Břidlice – větší, menší, volně ložená
 5. Dekorativní kameny – balené
 6. Nádoby na odpad – popelnice menší, větší