Levně za 1 Kč/tuna poskytujeme ZÁSYPOVÝ MATERIÁL a ZDARMA přijímáme suchou SLÁMU a SENO (balíky i volně ložené).

Dřevní štěpka bílá

Zahájili jsme prodej bílé dřevní štěpky, frakce cca 50mmm.


 
Cena 2250,- Kč za tunu ( specifiká hmotnost pro přepočet na objem je 230 kg/m3)