Levně za 1 Kč/tuna poskytujeme ZÁSYPOVÝ MATERIÁL a ZDARMA přijímáme suchou SLÁMU a SENO (balíky i volně ložené).

Bazar – RE-USE

BAZAR - Buchlovské znovužitnosti – RE-USE point 

je vyhrazené místo na sběrném dvoře v Buchlovicích - hala, kam obsluha dvora odkládá věci, které by ještě mohly sloužit dál. Lidé si mohou věci za symbolický poplatek odnést vybrané zboží – knihy, květináče jsou ZDARMA, ostatní za manipulační poplatek 20 Kč + symbolická cena dle stavu a hodnoty věci. Na toto zboží se nevztahuje záruka.

V kryté hale nabízíme použité: retro předměty, dveře, nábytek, koberce, lina, nádobí, rotopedy,nepoužité kuchyňské desky.

Anglický termín re-use znamená znovupoužití – opětovné použití.

V historii lidstva vždy se věci znovu a co nejdéle používaly z ekonomické nutnosti, cílem bylo zachovat materiály a udržet již vytvořené hodnoty, předejít škodám, které představovalo vyhození věcí. Takže stroje a nařadí se opravovaly, oblečení dědilo, spravovalo, přešívalo. Opětovné využití věcí má pro životní prostředí ten nejzásadnější význam. 

Lepší, než něco vyhodit, je použít to znovu nebo tomu prodloužit životnost.