DEN ZEMĚ 2017

Společnost BIOKOMP s.r.o. podpořila svátek Den Země – v rámci projektu Ukliďme Česko o víkendu 22.-23.4.2017.

Uklidili jsme příkopy a přilehlé travnaté plochy u Křížných cest v Buchlovicích a les kolem hradu Buchlova. Tady jsme nasbírali během dopoledne 4 velké pytle odpadků, 2 staré pneumatiky a polorozpadlý zrezavělý menší sud. Nejvíce odpadků bylo v lese pod loukou na pravé straně od příjezdové cesty k hradu, větší část odpadu tvořily plasty, ale našel se i hliník, papíry, skleněné láhve, rukavice i jiné části oblečení.

Diskuze